جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98000159علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات1398/3/301398/7/11399/7/1590
97019042پسا دکتری1398/3/301398/7/11399/7/2580
98001549پسا دکتری1398/5/101398/6/271399/6/28630
98005753پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/6/161399/6/17740
97017102علوم پزشکی1398/3/301398/6/101399/8/10210
97022262پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/141070
97005904پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271398/4/241399/4/251260
97023845پژوهشی تفاهم نامه ای1397/12/231398/4/121399/4/121390
97024319پژوهشی تفاهم نامه ای1397/12/231398/4/121399/3/121700
97025655پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/2/51398/4/61399/4/71440
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.