جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96000469علوم و علوم زیستی1396/5/191396/6/81397/12/86240
96002634رساله دکتری1395/8/241396/6/51398/6/54440
96003464پژوهشی تفاهم نامه ای1396/1/311396/5/281397/5/288120
95005723پسا دکتری1396/3/41396/5/231397/5/248160
96000781فنی و مهندسی1396/3/41396/5/41397/5/48350
95849352علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1396/3/41396/5/31397/11/36580
95850144سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1396/4/221396/5/31397/11/36580
94017978معارف و علوم اسلامی1396/3/41396/4/261397/2/269050
96001103رساله دکتری1395/8/241396/4/201398/4/204900
95839836علوم پزشکی1395/9/301396/4/181398/10/183130
نمایش ۲۱۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.