جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92043149کشاورزی و منابع طبیعی1393/5/61393/4/11395/6/1152985
91058724علوم و علوم زیستی1392/7/161392/7/41394/7/4185585
92005386فنی و مهندسی1392/5/61392/4/311393/4/31227985
89002454فنی و مهندسی1391/7/231391/9/201392/7/20255985
91003260علوم پزشکی1391/7/251391/8/101393/4/10230085
90007951علوم پزشکی1391/3/221391/3/311392/3/31267085
90002646میان گروهی1390/10/11390/10/191392/6/19259185
86121097کشاورزی و منابع طبیعی1388/9/141388/9/141389/9/14358685
96003492طرح بین الملل - راه ابریشم چین1396/1/311396/7/11399/7/15984
96003006پژوهشی تفاهم نامه ای1396/7/271396/9/181398/4/1849283
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.