جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98005527پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23880
98006311پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/7/41398/8/221399/8/23850
97021772پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201130
98003951پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201160
98004556پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201150
97022488پژوهشی تفاهم نامه ای1398/5/101398/9/51399/8/52560
97025260پسا دکتری1398/5/101398/8/221399/8/23860
97011068پسا دکتری1398/5/101398/8/201399/8/21100
97018389پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/8/201399/8/21100
97013404پسا دکتری1398/5/101398/8/191399/8/201150
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.