جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92013139میان گروهی1392/9/111392/9/51394/3/5197520
92013470کشاورزی و منابع طبیعی1393/6/171393/6/191393/12/19205180
92013768فنی و مهندسی1393/4/101393/4/171395/4/17157450
92014117کشاورزی و منابع طبیعی1392/12/171393/1/301395/1/30165330
92014135علوم پزشکی1393/2/31393/2/71394/8/7182215
92015051علوم و علوم زیستی1392/9/231392/9/171394/3/17196450
92015293فنی و مهندسی1392/9/271392/9/181394/9/18178265
92017265معارف و علوم اسلامی1393/3/181393/3/211395/3/21160140
92017552علوم پزشکی1393/3/71393/3/311395/3/31159130
92017553معارف و علوم اسلامی1394/6/11394/6/31396/6/311660
نمایش ۱۷۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.