جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91057388معارف و علوم اسلامی1392/7/171392/2/301392/11/30243230
92006218علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/7/221392/7/141394/7/1418450
91055006علوم پزشکی1392/7/271392/4/131393/10/13211855
92012528فنی و مهندسی1392/7/31392/6/121393/12/12205850
92000544هنر و معماری1392/7/31392/4/251393/4/25228580
92003378علوم پزشکی1392/8/11392/6/141394/2/14199757
92013079پسا دکتری1392/8/131392/9/61393/9/7215350
92013139میان گروهی1392/9/111392/9/51394/3/5197520
92020975میان گروهی1392/9/111392/9/51393/9/5215575
92017758میان گروهی1392/9/111392/8/131392/11/13244927
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.