جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91059605علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/5/71392/4/81393/11/8209340
92000544هنر و معماری1392/7/31392/4/251393/4/25228580
92001066کشاورزی و منابع طبیعی1392/6/131392/6/41393/4/4230670
92002005علوم پزشکی1392/6/261392/6/141394/2/14199775
92002322پسا دکتری1392/5/131392/6/231393/6/24222680
92003378علوم پزشکی1392/8/11392/6/141394/2/14199757
92004487میان گروهی1392/10/301392/8/131396/1/13130950
92005386فنی و مهندسی1392/5/61392/4/311393/4/31227985
92005672میان گروهی1392/9/181392/8/131394/8/13181725
92005907علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/9/41392/7/141393/3/14232775
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.