جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97010181ریاضی و فیزیک1397/10/271398/1/261399/7/263470
97010990علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263470
97012856علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263470
97013040علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263470
97014144ریاضی و فیزیک1397/10/271398/1/261399/4/2612570
97014482میان گروهی1397/10/271398/1/261399/7/263470
97014196سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/10/271397/12/61399/6/68470
97018764گرنت آغاز1397/11/171397/12/51399/5/511570
97009286پژوهشی تفاهم نامه ای1397/9/221397/11/151399/5/1510670
97010037فنی و مهندسی1397/9/221397/11/31399/5/311770
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.