جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91055006علوم پزشکی1392/7/271392/4/131393/10/13211855
91055551معارف و علوم اسلامی1392/1/181391/12/211393/12/2120490
91056851فنی و مهندسی1392/5/91392/4/171393/4/17229350
91057388معارف و علوم اسلامی1392/7/171392/2/301392/11/30243230
91057613معارف و علوم اسلامی1392/1/181391/12/211393/12/2120490
91058105علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/4/171392/4/81392/9/8251235
91058320علوم پزشکی1395/6/11395/9/231398/9/2333785
91058724علوم و علوم زیستی1392/7/161392/7/41394/7/4185585
91059038علوم پزشکی1392/6/261392/6/141393/12/1420560
91059597علوم پزشکی1392/5/11392/4/131394/4/13193750
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.