جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
89003322فنی و مهندسی1390/10/101390/10/151392/1/15274775
89002428علوم پزشکی1390/3/11390/3/21391/11/2282075
88001410علوم و علوم زیستی1389/7/181389/7/181391/1/18310575
87041155کشاورزی و منابع طبیعی1388/5/241388/5/241389/11/24351875
89000416کشاورزی و منابع طبیعی1389/10/251389/11/251391/3/25303772
96015716پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/171399/7/184270
98004253علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1398/5/101398/7/71399/8/72370
97023254پسا دکتری1398/5/101398/6/161399/6/177470
97023018پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/1410770
97024302ریاضی و فیزیک1398/3/301398/5/121399/7/124870
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.