جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98005527پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23880
98006311پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/7/41398/8/221399/8/23850
97021772پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201130
98003951پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201160
98004556پسا دکتری1398/7/41398/8/191399/8/201150
99000171علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1399/2/11399/3/261399/6/266540
98029908علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1399/2/61399/4/71399/6/78350
نمایش ۱٬۲۹۱ تا ۱٬۲۹۷ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.