جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96000918گرنت1396/2/161396/3/21397/3/28980
97019282گرنت آغاز1397/11/171398/2/41399/2/420880
97018764گرنت آغاز1397/11/171397/12/51399/5/511570
97011882گرنت آغاز1397/9/251397/11/281399/1/2821550
96006759گرنت آغاز1396/10/201397/2/161399/2/1619660
96007288گرنت آغاز1396/10/201397/2/151398/8/153750
96007069گرنت آغاز1396/10/201397/2/31399/2/320940
نمایش ۱٬۲۹۱ تا ۱٬۲۹۷ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.