جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91001845معارف و علوم اسلامی1391/4/241391/4/251393/4/2522850
90007764میان گروهی1391/2/271391/2/311392/9/125190
90007860علوم و علوم زیستی1391/2/121391/2/251392/8/2525250
90002920علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1390/11/191390/11/261391/11/2627970
89002489کشاورزی و منابع طبیعی1390/10/281390/11/101392/5/1026300
89000692میان گروهی1389/10/181389/10/181390/12/1831330
86121105فنی و مهندسی1387/11/301387/11/301388/8/3039600
نمایش ۱٬۲۹۱ تا ۱٬۲۹۷ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.