جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97004779فنی و مهندسی1397/6/221397/9/51399/7/55575
98005981پسا دکترا کرسی1398/7/31399/7/45650
96004060پژوهشی تفاهم نامه ای1396/7/271396/9/41399/7/4565
97005870علوم و علوم زیستی1397/9/221397/11/31399/7/3570
97013067پسا دکتری1398/5/101398/7/11399/7/25820
97019042پسا دکتری1398/3/301398/7/11399/7/2580
98005690پسا دکتری1398/5/101398/7/11399/7/25880
98000159علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات1398/3/301398/7/11399/7/1590
97021735هنر و معماری1398/3/301398/7/11399/7/15965
97019397هنر و معماری1397/12/21398/7/11399/7/15960
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.