جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91044636میان گروهی1392/2/311392/2/171393/5/17226330
91005000فنی و مهندسی1392/2/151392/2/21393/9/2215825
91004356علوم پزشکی1392/3/131392/2/261394/2/26198550
91041385علوم پزشکی1392/5/151392/2/261395/2/26162630
90002195فنی و مهندسی1391/12/91392/2/301393/5/30225075
91057388معارف و علوم اسلامی1392/7/171392/2/301392/11/30243230
91005039میان گروهی1392/3/191392/2/311393/2/31234075
91041790علوم و علوم زیستی1392/3/221392/3/181394/9/1817820
91042693علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/4/11392/4/111393/2/1123600
91004064علوم پزشکی1392/5/11392/4/131394/4/13193760
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.