جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92026375علوم پزشکی1392/11/71392/10/261393/10/26210525
92014117کشاورزی و منابع طبیعی1392/12/171393/1/301395/1/30165330
92030569پسا دکتری1392/12/201393/1/261394/1/27201540
91005000فنی و مهندسی1392/2/151392/2/21393/9/2215825
91002869مدیریت و علوم اقتصادی1392/2/151391/9/281392/9/2824920
91002560کشاورزی و منابع طبیعی1392/2/231391/12/101394/12/1017010
91044636میان گروهی1392/2/311392/2/171393/5/17226330
91004356علوم پزشکی1392/3/131392/2/261394/2/26198550
91005039میان گروهی1392/3/191392/2/311393/2/31234075
91041790علوم و علوم زیستی1392/3/221392/3/181394/9/1817820
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.