جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91003775مدیریت و علوم اقتصادی1392/1/281391/12/91392/12/924210
91003851علوم پزشکی1391/8/11391/8/101392/8/1025400
91004064علوم پزشکی1392/5/11392/4/131394/4/13193760
91004304علوم و علوم زیستی1391/9/271391/10/121392/10/1224790
91004326علوم پزشکی1392/1/191391/12/101394/1/1020310
91004356علوم پزشکی1392/3/131392/2/261394/2/26198550
91004370فنی و مهندسی1392/10/141392/10/91393/8/9218135
91004391علوم پزشکی1391/12/141391/11/191393/5/19226180
91004528میان گروهی1391/10/241391/9/281393/1/28237480
91004751علوم پزشکی1393/12/231393/12/231398/12/2324875
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.