جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92041708علوم پزشکی1393/10/151393/10/161394/10/16175575
92020975میان گروهی1392/9/111392/9/51393/9/5215575
92005907علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/9/41392/7/141393/3/14232775
92002005علوم پزشکی1392/6/261392/6/141394/2/14199775
91053538فنی و مهندسی1392/4/231392/4/171394/4/17193375
91005039میان گروهی1392/3/191392/2/311393/2/31234075
90002195فنی و مهندسی1391/12/91392/2/301393/5/30225075
91002863علوم پزشکی1391/8/11391/8/271393/8/27216375
841117علوم پزشکی1391/7/251391/8/211393/2/21235075
89002066میان گروهی1391/5/71391/5/81392/9/8251275
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.