جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96005827فنی و مهندسی1396/7/271396/12/191398/6/1943185
96004204طرح بین الملل - RFBR روسیه1396/1/311396/7/231399/7/233785
95823138فنی و مهندسی1395/11/231396/1/71397/7/777285
94009901کشاورزی و منابع طبیعی1395/9/11395/9/281398/4/2848285
91058320علوم پزشکی1395/6/11395/9/231398/9/2333785
94811704علوم پزشکی1395/4/221395/8/291398/8/2936185
93039493علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات1394/11/111395/3/221396/9/22105885
92043149کشاورزی و منابع طبیعی1393/5/61393/4/11395/6/1152985
91058724علوم و علوم زیستی1392/7/161392/7/41394/7/4185585
92005386فنی و مهندسی1392/5/61392/4/311393/4/31227985
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۲۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.