جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97016383علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/231399/8/2380
97018266فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23855
97018312فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23870
97018481فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23870
96004417طرح بین الملل - RFBR روسیه1396/1/311396/8/231399/8/23850
96010307سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/2/201397/6/241399/8/24725
95844522کشاورزی و منابع طبیعی1396/7/271396/8/271399/8/27470
96014996رساله دکتری1397/3/241397/8/301399/8/30150
96016634فنی و مهندسی1397/6/221397/8/301399/8/30170
97022488پژوهشی تفاهم نامه ای1398/5/101398/9/51399/8/52560
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۲۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.