جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91003656معارف و علوم اسلامی1391/9/71391/10/21393/1/223990
90007534فنی و مهندسی1391/9/71391/9/291392/9/2924910
91002869مدیریت و علوم اقتصادی1392/2/151391/9/281392/9/2824920
91003851علوم پزشکی1391/8/11391/8/101392/8/1025400
91000939علوم پزشکی1391/9/281391/8/31392/2/327280
91002357میان گروهی1391/9/271391/7/251393/1/2523770
91000674مدیریت و علوم اقتصادی1391/4/271391/7/51391/12/527880
90007880میان گروهی1391/5/311391/6/41392/12/424280
90007105هنر و معماری1391/5/91391/5/111392/3/1126900
8610757کشاورزی و منابع طبیعی1391/3/101391/4/271393/4/2722830
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۲۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.