جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91042693علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/4/11392/4/111393/2/1123600
91041790علوم و علوم زیستی1392/3/221392/3/181394/9/1817820
91055551معارف و علوم اسلامی1392/1/181391/12/211393/12/2120490
91057613معارف و علوم اسلامی1392/1/181391/12/211393/12/2120490
91002560کشاورزی و منابع طبیعی1392/2/231391/12/101394/12/1017010
91004326علوم پزشکی1392/1/191391/12/101394/1/1020310
91003775مدیریت و علوم اقتصادی1392/1/281391/12/91392/12/924210
91004850علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/12/261391/12/51392/12/524270
91004304علوم و علوم زیستی1391/9/271391/10/121392/10/1224790
91003003علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/9/271391/10/111392/12/1124190
نمایش ۱٬۲۷۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.