جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92013470کشاورزی و منابع طبیعی1393/6/171393/6/191393/12/19205180
92006430معارف و علوم اسلامی1392/9/251392/9/181393/9/18214280
92002322پسا دکتری1392/5/131392/6/231393/6/24222680
92000544هنر و معماری1392/7/31392/4/251393/4/25228580
91004391علوم پزشکی1391/12/141391/11/191393/5/19226180
91004528میان گروهی1391/10/241391/9/281393/1/28237480
91001813میان گروهی1391/9/11391/9/71392/12/7242580
91001676میان گروهی1391/5/71391/6/291393/1/29237380
91001623علوم پزشکی1391/4/311391/6/41393/6/4224580
90005663ریاضی و فیزیک1391/5/181391/5/251392/11/25243780
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.