جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90002714علوم و علوم زیستی1391/2/101391/2/111392/2/11272080
90005421علوم و علوم زیستی1390/12/231391/2/51392/2/5272670
91000939علوم پزشکی1391/9/281391/8/31392/2/327280
87041643علوم پزشکی1389/1/231389/1/231392/1/23273970
89003322فنی و مهندسی1390/10/101390/10/151392/1/15274775
89003204علوم پزشکی1389/12/111390/2/181391/12/18277355
91000674مدیریت و علوم اقتصادی1391/4/271391/7/51391/12/527880
90002920علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1390/11/191390/11/261391/11/2627970
89002428علوم پزشکی1390/3/11390/3/21391/11/2282075
89002458علوم پزشکی1390/10/121390/10/111391/10/11284160
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.