جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98000159علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات1398/3/301398/7/11399/7/1590
98000378پسا دکتری1398/5/101398/7/71399/7/8520
98000409پسا دکتری1398/5/101398/6/271399/6/286360
98000482پسا دکتری1398/7/41398/8/221399/8/23850
98000516پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/1410750
98000519ریاضی و فیزیک1398/3/301398/5/121399/5/1210960
98000724میان گروهی1398/3/301398/5/131399/5/1310850
98000790پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/71399/7/85260
98001350پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/171399/7/18420
98001549پسا دکتری1398/5/101398/6/271399/6/28630
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.