جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92042233علوم پزشکی1393/5/211393/5/251394/5/2518950
92034010علوم و علوم زیستی1393/4/221393/4/251394/7/2518340
92037745میان گروهی1393/3/71393/3/311394/5/3118890
92024066علوم و علوم زیستی1393/2/241393/2/281394/2/2819830
92010644علوم پزشکی1393/1/261393/1/301394/1/3020120
92024199علوم پزشکی1393/1/271393/1/301395/1/3016530
92009286معارف و علوم اسلامی1392/9/51392/8/271394/2/2719840
92006218علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/7/221392/7/141394/7/1418450
91002770هنر و معماری1392/7/151392/6/181393/4/1822920
91059038علوم پزشکی1392/6/261392/6/141393/12/1420560
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.