جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97019042پسا دکتری1398/3/301398/7/11399/7/2580
97019397هنر و معماری1397/12/21398/7/11399/7/15960
98005690پسا دکتری1398/5/101398/7/11399/7/25880
96015716پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/171399/7/184270
97025340پسا دکتری1398/5/101398/7/171399/7/18420
98001350پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/7/171399/7/18420
98001691پسا دکتری1398/5/101398/7/171399/7/184250
98004758پسا دکتری1398/5/101398/7/171399/7/184250
98005981پسا دکترا کرسی1398/7/31399/7/45650
98000378پسا دکتری1398/5/101398/7/71399/7/8520
نمایش ۱٬۲۵۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.