جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
93015223معارف و علوم اسلامی1393/10/221393/10/241395/10/2413880
93012549علوم و علوم زیستی1393/10/171393/10/201395/4/2015710
91000228علوم پزشکی1393/9/31393/10/101395/4/1015810
93015707علوم پزشکی1393/9/291393/10/11396/4/112290
92034527مدیریت و علوم اقتصادی1393/9/181393/9/191394/3/1919620
92045294فنی و مهندسی1393/9/181393/9/191394/3/1919620
92041704معارف و علوم اسلامی1393/8/61393/8/271394/9/2717730
92011985فنی و مهندسی1393/8/31393/8/51394/12/517070
92024626فنی و مهندسی1393/7/81393/7/191395/3/1916030
92031223مدیریت و علوم اقتصادی1393/6/21393/6/41394/3/419760
نمایش ۱٬۲۵۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.