جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96006915علوم پزشکی1396/7/271396/8/221397/10/2266980
96001196رساله دکتری1396/5/191396/7/101398/7/1040980
96003289پژوهشی تفاهم نامه ای1395/12/191396/5/301398/5/3045080
96000458رساله دکتری1395/8/241396/5/161398/5/1646480
95824295علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1395/2/21396/5/111397/11/1165180
96000627رساله دکتری1395/8/241396/3/101398/3/1053180
95822654کشاورزی و منابع طبیعی1395/12/211396/2/301398/2/3054180
95849482میان گروهی1396/1/311396/2/111397/8/1173980
95834553سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1395/8/11395/11/161397/5/1682480
95832014فنی و مهندسی1395/9/231395/11/111397/11/1165180
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.