جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90007860علوم و علوم زیستی1391/2/121391/2/251392/8/2525250
91003851علوم پزشکی1391/8/11391/8/101392/8/1025400
89002454فنی و مهندسی1391/7/231391/9/201392/7/20255985
90001677میان گروهی1390/7/111390/7/111392/7/11256860
90006302ریاضی و فیزیک1391/3/81391/3/271392/6/27258320
90007583فنی و مهندسی1391/5/231391/6/251392/6/25258560
90002646میان گروهی1390/10/11390/10/191392/6/19259185
90003332علوم پزشکی1390/10/131390/12/141392/6/14259665
90005300علوم پزشکی1390/11/291390/11/291392/5/29261150
90005972میان گروهی1390/12/231391/2/191392/5/19262180
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.