جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97009938علوم و علوم زیستی1397/9/221397/10/111399/8/112070
93025031کشاورزی و منابع طبیعی1394/8/101394/8/111399/8/112070
96010811علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات1397/2/201397/5/131399/8/131860
96005246پژوهشی تفاهم نامه ای1396/5/191396/8/131399/8/131870
95833468سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1395/11/231395/12/141399/8/141740
96007838میان گروهی1396/12/231397/2/151399/8/151670
97024802پسا دکتری1398/5/101398/8/11399/8/2280
98002037پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/8/11399/8/22850
98002197پسا دکتری1398/5/101398/8/11399/8/2280
97013404پسا دکتری1398/5/101398/8/191399/8/201150
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.