جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97013583پسا دکتری1398/5/101398/6/161399/6/177450
98005753پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/6/161399/6/17740
97006815پسا دکتری1398/3/301398/6/271399/6/286350
98000409پسا دکتری1398/5/101398/6/271399/6/286360
98001549پسا دکتری1398/5/101398/6/271399/6/28630
97025058پسا دکتری1398/3/301398/6/31399/6/48650
97024754میان گروهی1398/3/301398/6/91399/6/98160
98000159علوم دامی ، دامپزشکی و شیلات1398/3/301398/7/11399/7/1590
97013067پسا دکتری1398/5/101398/7/11399/7/25820
97021735هنر و معماری1398/3/301398/7/11399/7/15965
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.