جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97017102علوم پزشکی1398/3/301398/6/101399/8/10210
97024754میان گروهی1398/3/301398/6/91399/6/98160
97025058پسا دکتری1398/3/301398/6/31399/6/48650
97023343فنی و مهندسی1398/3/301398/5/281399/7/283240
97022768پسا دکتری1398/3/301398/5/151399/5/1610550
97022262پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/141070
97022354پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/3/301398/5/131399/5/1410755
97023018پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/1410770
97025263پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/1410760
98000516پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/1410750
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.