جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
93052157میان گروهی1394/6/251394/6/291396/6/2911410
92017553معارف و علوم اسلامی1394/6/11394/6/31396/6/311660
93015705فنی و مهندسی1394/5/181394/5/241395/7/2414760
93039144ریاضی و فیزیک1394/5/121394/5/241395/1/2416590
93038893علوم و علوم زیستی1394/3/201394/3/261395/3/2615960
93007842میان گروهی1394/2/201394/2/231395/2/2316290
93021259فنی و مهندسی1394/2/211394/2/231396/2/2312680
93010006ریاضی و فیزیک1394/2/61394/2/151396/2/1512760
93026700میان گروهی1394/1/231394/1/291395/1/2916540
92042437فنی و مهندسی1393/11/51393/11/81394/11/817330
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۵۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.