جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91001845معارف و علوم اسلامی1391/4/241391/4/251393/4/2522850
90005176کشاورزی و منابع طبیعی1391/4/171391/4/181393/10/18211368
88000642میان گروهی1391/3/301391/4/111393/4/11229950
90003177علوم پزشکی1390/10/171391/4/41393/4/4230680
90007951علوم پزشکی1391/3/221391/3/311392/3/31267085
90006302ریاضی و فیزیک1391/3/81391/3/271392/6/27258320
90004136کشاورزی و منابع طبیعی1391/2/201391/3/241392/2/24270730
90005525میان گروهی1391/2/241391/3/211392/3/21268040
90008053علوم پزشکی1391/2/271391/3/91392/9/9251130
90002217علوم و علوم زیستی1391/2/101391/3/61393/5/6227350
نمایش ۱٬۲۳۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.