جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98000516پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/1410750
98000724میان گروهی1398/3/301398/5/131399/5/1310850
98001934پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/1410750
97022768پسا دکتری1398/3/301398/5/151399/5/1610550
97023343فنی و مهندسی1398/3/301398/5/281399/7/283240
97000548پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/3/241398/6/101399/6/118080
97017102علوم پزشکی1398/3/301398/6/101399/8/10210
97024288پسا دکتری1398/5/101398/6/101399/6/118050
97023254پسا دکتری1398/5/101398/6/161399/6/177470
97011013پسا دکتری1398/3/301398/6/161399/6/177455
نمایش ۱٬۲۳۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.