جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97022259ریاضی و فیزیک1397/12/231398/2/231399/5/239880
97022262پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/141070
97022354پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/3/301398/5/131399/5/1410755
97022407کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/231398/3/51399/7/55530
97022488پژوهشی تفاهم نامه ای1398/5/101398/9/51399/8/52560
97022768پسا دکتری1398/3/301398/5/151399/5/1610550
97022825پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/2/51398/4/51399/4/614550
97023018پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/1410770
97023254پسا دکتری1398/5/101398/6/161399/6/177470
97023343فنی و مهندسی1398/3/301398/5/281399/7/283240
نمایش ۱٬۲۳۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.