جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
95000649پسا دکتری تفاهم نامه ای1395/3/81395/3/241396/3/2512360
94015170کشاورزی و منابع طبیعی1394/11/51395/2/121397/1/129500
93037982فنی و مهندسی1394/12/181395/1/171396/1/1713050
94014179علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1394/11/241395/1/171395/5/1715440
94017340علوم و علوم زیستی1394/11/101394/12/21396/4/212280
94017860پسا دکتری تفاهم نامه ای1394/7/141394/10/11395/10/214090
94016008پسا دکتری تفاهم نامه ای1394/7/281394/8/271395/8/2814430
93009595علوم پزشکی1394/8/101394/8/111395/10/1114010
93040430میان گروهی1394/7/261394/7/281395/3/2815940
93034826فنی و مهندسی1394/7/51394/7/141396/7/1411250
نمایش ۱٬۲۳۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.