جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90003332علوم پزشکی1390/10/131390/12/141392/6/14259665
90005300علوم پزشکی1390/11/291390/11/291392/5/29261150
90005972میان گروهی1390/12/231391/2/191392/5/19262180
89002489کشاورزی و منابع طبیعی1390/10/281390/11/101392/5/1026300
89001909میان گروهی1390/9/71390/9/71392/3/7269370
90007951علوم پزشکی1391/3/221391/3/311392/3/31267085
90005525میان گروهی1391/2/241391/3/211392/3/21268040
90002327کشاورزی و منابع طبیعی1390/11/161391/3/21392/3/2269860
90007105هنر و معماری1391/5/91391/5/111392/3/1126900
90005421علوم و علوم زیستی1390/12/231391/2/51392/2/5272670
نمایش ۱٬۲۳۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.