جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91000939علوم پزشکی1391/9/281391/8/31392/2/327280
91002651معارف و علوم اسلامی1391/7/231391/7/261393/1/26237625
91002357میان گروهی1391/9/271391/7/251393/1/2523770
91000674مدیریت و علوم اقتصادی1391/4/271391/7/51391/12/527880
90003557کشاورزی و منابع طبیعی1391/6/251391/7/41392/10/4248645
91000548علوم و علوم زیستی1391/4/311391/7/41393/7/4221550
91001676میان گروهی1391/5/71391/6/291393/1/29237380
90007583فنی و مهندسی1391/5/231391/6/251392/6/25258560
90007880میان گروهی1391/5/311391/6/41392/12/424280
91001623علوم پزشکی1391/4/311391/6/41393/6/4224580
نمایش ۱٬۲۱۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.