جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92002005علوم پزشکی1392/6/261392/6/141394/2/14199775
91053538فنی و مهندسی1392/4/231392/4/171394/4/17193375
91005039میان گروهی1392/3/191392/2/311393/2/31234075
90002195فنی و مهندسی1391/12/91392/2/301393/5/30225075
91002863علوم پزشکی1391/8/11391/8/271393/8/27216375
841117علوم پزشکی1391/7/251391/8/211393/2/21235075
89002066میان گروهی1391/5/71391/5/81392/9/8251275
89003322فنی و مهندسی1390/10/101390/10/151392/1/15274775
89002428علوم پزشکی1390/3/11390/3/21391/11/2282075
88001410علوم و علوم زیستی1389/7/181389/7/181391/1/18310575
نمایش ۱٬۲۱۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.