جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97009008پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/9/221397/10/191398/10/2031150
97008996کشاورزی و منابع طبیعی1397/9/221397/10/191398/10/193120
97010062پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/9/221397/10/191398/10/2031150
97010827میان گروهی1397/9/221397/10/191399/6/197250
97012692فنی و مهندسی1397/9/221397/10/191399/4/1913270
97009938علوم و علوم زیستی1397/9/221397/10/111399/8/112070
97006670پسا دکتری1397/9/221397/10/81398/10/932150
97009059پسا دکتری1397/9/221397/10/81398/10/932150
97011882گرنت آغاز1397/9/251397/11/281399/1/2821550
97011539گرنت1397/9/251397/11/81398/11/82930
نمایش ۱٬۲۱۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.