جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
94004483کشاورزی و منابع طبیعی1395/8/161395/9/301398/9/303300
93034815کشاورزی و منابع طبیعی1393/12/201395/9/211396/12/219690
95837311علوم پزشکی1395/8/241395/9/71398/9/73530
95823820علوم پزشکی1395/5/111395/9/71398/9/73530
95832309فنی و مهندسی1395/11/231395/9/31396/12/39890
94028685پسا دکتری1395/6/21395/8/291396/8/3010800
94002809میان گروهی1395/7/241395/8/91396/8/911010
94008292فنی و مهندسی1395/3/221395/7/141397/1/149480
94028528پسا دکتری تفاهم نامه ای1395/2/51395/7/121396/7/1311260
94012147میان گروهی1395/2/211395/6/131396/6/1311570
نمایش ۱٬۲۱۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.