جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91002357میان گروهی1391/9/271391/7/251393/1/2523770
91003656معارف و علوم اسلامی1391/9/71391/10/21393/1/223990
91000641علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/3/301391/5/21393/1/2239945
90003307علوم پزشکی1390/12/231391/1/161393/1/16238670
90008053علوم پزشکی1391/2/271391/3/91392/9/9251130
91058105علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/4/171392/4/81392/9/8251235
89002066میان گروهی1391/5/71391/5/81392/9/8251275
91002608علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/12/91391/12/51392/9/5251570
90007534فنی و مهندسی1391/9/71391/9/291392/9/2924910
91002869مدیریت و علوم اقتصادی1392/2/151391/9/281392/9/2824920
نمایش ۱٬۲۱۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.