جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
93050023فنی و مهندسی1394/11/111394/11/261395/11/26135775
94003569هنر و معماری1394/10/301394/11/31396/11/3101875
93034611کشاورزی و منابع طبیعی1394/10/281394/10/281396/1/28129475
93034335کشاورزی و منابع طبیعی1394/4/11394/4/131395/1/13167075
93038745فنی و مهندسی1394/4/11394/4/131395/4/13157875
93022704فنی و مهندسی1394/2/201394/2/231395/2/23162975
91004751علوم پزشکی1393/12/231393/12/231398/12/2324875
92041708علوم پزشکی1393/10/151393/10/161394/10/16175575
92020975میان گروهی1392/9/111392/9/51393/9/5215575
92005907علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/9/41392/7/141393/3/14232775
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.