جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92027615میان گروهی1392/11/61392/10/241393/10/24210750
90005176کشاورزی و منابع طبیعی1391/4/171391/4/181393/10/18211368
91000233علوم پزشکی1391/5/71391/8/161393/10/16211550
91053224علوم پزشکی1392/5/11392/4/131393/10/13211850
91055006علوم پزشکی1392/7/271392/4/131393/10/13211855
91003135معارف و علوم اسلامی1391/9/71391/10/131393/10/13211850
91001676میان گروهی1391/5/71391/6/291393/1/29237380
91004528میان گروهی1391/10/241391/9/281393/1/28237480
91002651معارف و علوم اسلامی1391/7/231391/7/261393/1/26237625
90000657کشاورزی و منابع طبیعی1391/4/171391/4/261393/1/26237630
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.