جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90006307میان گروهی1391/8/301391/8/301393/4/30228040
8610757کشاورزی و منابع طبیعی1391/3/101391/4/271393/4/2722830
92000544هنر و معماری1392/7/31392/4/251393/4/25228580
91001845معارف و علوم اسلامی1391/4/241391/4/251393/4/2522850
91002770هنر و معماری1392/7/151392/6/181393/4/1822920
91056851فنی و مهندسی1392/5/91392/4/171393/4/17229350
88000642میان گروهی1391/3/301391/4/111393/4/11229950
91003260علوم پزشکی1391/7/251391/8/101393/4/10230085
91003341میان گروهی1391/9/11391/10/51393/4/5230560
92001066کشاورزی و منابع طبیعی1392/6/131392/6/41393/4/4230670
نمایش ۱٬۱۹۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.