جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97017375پسا دکتری1397/12/21398/1/271399/1/2821550
97017452پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271397/11/141398/11/1528780
97017518میان گروهی1397/12/231398/3/51399/6/5850
97017690میان گروهی1397/10/271397/12/61399/6/68440
97017831پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271397/11/281398/11/2927350
97017893پسا دکتری1397/12/231398/2/71399/2/820435
97017964پسا دکتری1397/10/271397/11/281398/11/2927350
97018151علوم و علوم زیستی1397/12/21398/2/221399/8/2290
97018266فنی و مهندسی1397/12/231398/2/231399/8/23855
97018283پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271397/11/241398/11/2527755
نمایش ۱٬۱۹۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.