جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92005907علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1392/9/41392/7/141393/3/14232775
91003294فنی و مهندسی1392/5/271392/5/211393/3/21232050
91003260علوم پزشکی1391/7/251391/8/101393/4/10230085
88000642میان گروهی1391/3/301391/4/111393/4/11229950
91056851فنی و مهندسی1392/5/91392/4/171393/4/17229350
91002770هنر و معماری1392/7/151392/6/181393/4/1822920
92000544هنر و معماری1392/7/31392/4/251393/4/25228580
91001845معارف و علوم اسلامی1391/4/241391/4/251393/4/2522850
8610757کشاورزی و منابع طبیعی1391/3/101391/4/271393/4/2722830
90006307میان گروهی1391/8/301391/8/301393/4/30228040
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.