جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91003135معارف و علوم اسلامی1391/9/71391/10/131393/10/13211850
91003656معارف و علوم اسلامی1391/9/71391/10/21393/1/223990
90007534فنی و مهندسی1391/9/71391/9/291392/9/2924910
91055551معارف و علوم اسلامی1392/1/181391/12/211393/12/2120490
91057613معارف و علوم اسلامی1392/1/181391/12/211393/12/2120490
91004326علوم پزشکی1392/1/191391/12/101394/1/1020310
91003775مدیریت و علوم اقتصادی1392/1/281391/12/91392/12/924210
91004370فنی و مهندسی1392/10/141392/10/91393/8/9218135
92004487میان گروهی1392/10/301392/8/131396/1/13130950
92027615میان گروهی1392/11/61392/10/241393/10/24210750
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.